O obci

Niekedy v 60.–70. rokoch minulého storočia istý autor uverejnil legendu o Chyndiciach. Rozprávala vraj o tom, že zakladateľmi Chyndíc boli dvaja bratia Hindiovci, ktorí si podelili zem, na ktorej boli usadení, a tak rozdelili dedinu na Malé a Veľké Chyndice. Odkiaľ Hindiovci pochádzali autor neuvádzal. Neriešil ani to, odkiaľ už odvodzovali svoje meno. Legenda sa však veľmi neujala, pretože jej neuverili ani sami Chyndičania.

Dobové fotografie-Rímskokatolického kostola vo Veľkých Chyndiciach

Na základe prác niektorých maďarských autorov a prevládajúcemu maďarskému elementu v minulých storočiach zostáva v podvedomí dedinčanov presvedčenie, že názov obce pochádza z osobného mena Hím. Hím bol vraj maďarský bojovník z jedného z kmeňov, ktoré sa usadili pod Tríbečom. Je to celkom logické a pravdepodobné. No nie až tak celkom a nie až tak úplne. Chyndická zem iste nebola neobývaná v čase usadenia maďarských kmeňov. Veď len v neďalekej Jovke boli usadení starí Slovania, tak prečo by Chyndickú zem nachali neobývanú, keď je isté, že tu bol veľký rybník a teda najvýhodnejšie podmienky prežitia? A kam sa potom podela sláva bojovníka, podľa ktorého by sa mala nazývať aj osada? Prečo by tak významný človek, či jeho potomkovia, upadol do zabudnutia? Prečo sa na výslnie dostávajú slovanský šľachtici, ako sa dozvieme ďalej (Stephanus et Johannes filij Syke, et Emericus, Janus, item Petrus filius Boych nobiles de Hymud)?

Rovat az iskola történelméröl - Nagy Hind

cikk_Farkas_Nagy_Hind_1_.doc